Disclaimer

 

De ToverZolder, verleent je hierbij toegang tot www.detoverzolder.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. De ToverZolder behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jouw mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De ToverZolder spant zich in om de inhoud van www.detoverzolder.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.detoverzolder.nl online aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de ToverZolder.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.detoverzolder.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De ToverZolder. Voor op www.detoverzolder.nl online opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De ToverZolder nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Tussen het afnemen van interviews en het plaatsen van interviews zit enige tijd, daardoor kan het zijn dat de inhoud wordt ingehaald door de actualiteit.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de interviews en artikelen liggen bij De ToverZolder. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze bovengenoemde is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De ToverZolder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).